Uddannelses-fusion i Aarhus

Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet ønsker at fusionere

Med en fusion samles alle ingeniørfaglige uddannelser i Aarhus på Aarhus Universitet, der herefter vil udbyde både diplomingeniøruddannelser, civilingeniøruddannelser og ph.d.er på ingeniørområdet.

- En fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Aarhus Universitet vil skabe et nyt og stærkere ingeniørfagligt miljø, der kan bygge videre på det eksisterende samarbejde mellem de to institutioner. Det betyder højere kvalitet af ingeniøruddannelserne i det midtjyske og matcher erhvervslivets efterspørgsel på ingeniører til gavn for den fortsatte vækst og udvikling af erhvervslivet i regionen og i Danmark, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

- Det er to stærke uddannelsesinstitutioner i det midtjyske, der sammen har vurderet, at de vil stå stærkere ved at fusionere. Jeg hæfter mig ved, at der er tale om et stærkt fælles ønske fra bestyrelserne for de to institutioner, siger undervisningsminister Tina Nedergaard.

Med Ingeniørskolens 2.500 studerende bliver Aarhus Universitet tæt på at være lige så stor som Københavns Universitet.