Taber sag om sygedagpenge

Gamle sager bliver ikke automatisk genoptaget

Foto: Colourbox

Efter en ny afgørelse i Ankestyrelsen, kan endnu en kommune melde sig i rækken af kommuner, der ulovligt har stoppet borgeres sygedagpenge, skriver Fagbladet 3F.

Det gælder Favrskov Kommune i Midtjylland. Sygedagpengestoppene er sket i et samarbejde med et privat firma i et nu afsluttet projekt: "Vejen til varigt job".

Favrskov Kommune har dog ikke umiddelbart planer om at genoptage alle sager, afgjort af anden aktør i projektet, der kørte i 2009.

- Blandt andet fordi de ligger langt tilbage. Men vi anerkender selvfølgelig Ankestyrelsens afgørelse. Jeg husker ikke antallet af sygedagpengesager, men vil nu se nærmere på sagen, siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune Anna-Grethe Dahl.

En af de førende eksperter på sygedagpengeområdet, lektor John Klausen fra Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, understreger, at Favrskov Kommune ikke alene har pligt til at træffe afgørelse i de konkrete sager, der er blevet hjemvist.

- Kommunen har også pligt til at genoptage alle øvrige sager, hvor anden aktør uretmæssigt har truffet afgørelse om bortfald af retten til sygedagpenge, siger han.