Sygehusbyggeri kritiseres

Påpeger mangler omkring budgettet

Statsrevisorerne kritiserer, at Sundhedsministeriet og regionerne ikke i alle tilfælde har forberedt de kommende sygehusbyggerier tilfredsstillende.

- Der er især behov for, at regionerne som bygherrer styrker risikostyringen og byggeorganisationen i flere af projekterne, skriver statsrevisorerne.

De kritiserer Sundhedsministeriet for ikke at have haft en tilfredsstillende administration af tilsagn om tilskud til sygehusbyggerierne.

- Sundhedsministeriet har ikke sikret sig, at regionerne afsætter tilstrækkelige midler til it og apparatur inden for tilsagnsrammen, bemærker statsrevisorerne. 

Ministeriet får også en anmærkning for at have givet endeligt tilsagn til byggeriet i Skejby af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) uden at have sikret sig, at budgettet kan holde. 

Og statsrevisorerne kritiserer Region Midtjyllands tilrettelæggelse af byggeprojektet i Skejby for at have været "utilfredsstillende".

- Statsrevisorerne finder det bekymrende, at der er en væsentlig risiko for, at byggeriet af DNU ikke kan gennemføres inden for tilsagnsrammen, skriver de.

De kalder det også for "ikke tilfredsstillende", at Sundhedsministeriet og Region Midtjylland endnu ikke er blevet enige om, hvor meget det nye Skejbybyggeri må koste.