Syddjurs som modelkommune

Er udvalgt som model på ældreområdet

Syddjurs Kommune er udvalgt til at være en af i alt to kommuner, der skal være modelkommune for Socialstyrelsen.

Kommunen skal danne eksempel for landets øvrige 98 kommuner i forbindelse med trænings- eller rehabiliteringsindsats til ældre i hjemmeplejen.

Syddjurs Kommune har succes med projektet "Syddjurs træner for en bedre fremtid", hvor hjemmeplejen giver hjælp til selvhjælp. De hjælper og træner de ældre i selv at lave mad, gøre rent, vaske tøj og tage bad.

- Jeg er stolt af, at Syddjurs Kommune skal være med til at danne foregangseksempel for andre kommuner på rehabiliteringsindsatsen overfor vores ældre borgere. Vores hjemmepleje har konstant fokus på fagligt at udvikle sig og blive dygtigere. Vi skal kunne tilbyde en hjemmehjælp, som støtter ældre i at leve så uafhængigt et liv som muligt, og som er trygt og værdigt. Samarbejdet med Socialstyrelsen vil bidrage til at styrke hjemmeplejen endnu mere, siger udvalgsformand Ole Bollesen i en pressemeddelelse.

"Syddjurs træner for en bedre fremtid" var oprindeligt tænkt som et 1-årigt projekt, men pga. den positive effekt hos de ældre og den økonomiske gevinst for kommunen blev det til en permanent ordning.

Med Socialstyrelsens bevilgede støtte vil ordningen nu kunne forbedres og udvikles yderligere.