Stordrifts-ulemper på sygehuse

Større afdelinger giver mere fravær og mindre trivsel

Tendensen på hospitalerne går i retning af større sengeafsnit og færre ledere, som hver især har ansvar for flere medarbejdere.

En ny undersøgelse, som bygger på data fra 173 sengeafsnit i Region Midtjylland, tyder imidlertid på, at større afdelinger med flere medarbejdere per leder medfører en øget risiko for større sygefravær, dårligere trivsel, større udskiftning af personale og mindre patienttilfredshed.

Den viden bør regionerne inddrage helt fra starten, når de går i gang med at planlægge byggeri af nye supersygehuse, lyder opfordringen fra kontorchef i Region Midtjylland Per Bo Nørgaard Andersen, som har været med til at lave undersøgelsen sammen med Dansk Sundhedsinstitut (DSI).

- De fysiske rammer på de nye sygehuse har betydning for, hvor mange medarbejdere der bliver ansat på hver afdeling, og hvor stort ledelsesspændet bliver (antal medarbejdere pr. leder, red.).

- Så hvis vi ikke tager det her med i planlægningen helt fra starten, så risikerer vi at bygge nye sygehuse med stordriftsulemper i stedet for stordriftsfordele, siger Per Bo Andersen.

Færre ledere til flere medarbejdere
Alene i Region Midtjylland er andelen af store sengeafsnit med over 35 ansatte steget fra 42 til 49 procent i perioden 2008 til 2010. I samme periode er andelen af afdelinger med mere end en afdelingssygeplejerske faldet.

Tendensen er altså, at der bliver færre ledere til flere medarbejdere.

- Vi ser en tendens, som gør det nødvendigt at se nærmere på, om der er en grænse for stordriftsfordelene ved store afdelinger og det deraf følgende ledelsesspænd, siger Per Bo Andersen.

Undersøgelsens resultater præsenteres på en konference på Radisson Blu Scandinavia, Aarhus den 23. november. Formålet med konferencen er at skabe inspiration og debat om betydningen af ledelsesspænd på fremtidens hospitaler.