Stor rotation blandt ledige

Mange får job i bygge- og anlæg i Aarhus 

Der er stor jobrotation i bygge- og anlæg

Trods relativt høje arbejdsløshedstal er arbejdsmarkedet ikke stivnet. Jobcenterchef i Aarhus, Christian Schacht-Magnussen, oplever efter eget udsagn en ret stor bevægelighed i gruppen af dagpengemodtagere.

-Vi har et jobmarked, der er præget af mathed sammenlignet med tidligere, men det står ikke stille. Det typiske billede er, at dagpengemodtagere er ledige i længere tid end tidligere, men der er stadig vedvarende afgang til beskæftigelse. Vi ser også mange investeringer i regionen, der forhåbentlig fører jobåbninger med sig i fremtiden, siger han til Dansk Arbejdsgiverforenings blad Agenda.

På landsplan siger 1000 dagpengemodtagere hver dag farvel til ledigheden og goddag til et nyt job. 200 af dem er langtidsledige, hvilket vil sige, at de har været ledige 10 måneder indenfor de seneste 12 måneder. Det viser en analyse Agenda har foretaget på de nyeste tal fra DREAM-registret.

Christian Schacht-Magnussen mener, at det i Aarhus især er bygge- og anlægsområdet, der er i bedring og bidrager til jobvæksten, hvorimod det for de længerevarende og mellemlange uddannelser tager længere tid at komme i job.

At 1.000 ledige får lønnet beskæftigelse hver dag betyder ikke, at ledighedskøen bliver tilsvarende mindre. For tiden kommer der nemlig stort set samme antal ledige ind i køen, som der forsvinder ud. Men det betyder, at det ikke er de samme personer, der står og venter på nyt job.

Tallene kommer ikke bag på lektor på CBS, Per Vejrup-Hansen, der har forsket i jobmobilitet og jobskabelse.

- Der er store bevægelser på det danske arbejdsmarked med oprettelse og nedlæggelse af job. På årsbasis har vi en jobomsætning på et højt niveau. Ca. 12 procent af arbejdspladserne nedlægges og ca. 12 procent oprettes om året.

Derudover er det et grundlæggende træk ved det danske arbejdsmarked, at vi er fleksible med mange jobskifte, siger han.

Han mener, at enkelte sektorer eller brancher kan være i en fastlåst situation, når det gælder jobskabelse, og at det fejlagtigt giver et generelt billede af et fastlåst arbejdsmarked.

- Men mange sektorer har en stor rotation, siger han.