Slut med sortering af affald

Århusianerne skal ikke længere dele husholdningsaffaldet i sorte og grønne poser.

Fra og med i dag skal århusianerne ikke længere sortere det daglige husholdningsaffald i sorte og grønne poser. Fremover skal både æbleskrog, tomme mælkekartoner og alt muligt andet skrald brændes af på forbrændingsanlægget i Lisbjerg, har Århus Byråd besluttet.

Undtaget er dog glas, aviser, storskrald og miljøfarligt affald, som fortsat bliver indsamlet for sig.

Beslutningen om at stoppe sorteringen i sorte og grønne poser er taget, efter det har vist sig, at der ikke var nogen miljøfordel ved sorteringen. Med den nye beslutning sparer kommunen 18 millioner kr. om året.

Se mere i aftenens udsendelser på TV2 / ØSTJYLLAND.