Skarven stormer frem

Staten må gribe ind, mener fiskere

Den omstridte skarv går markant frem i Danmark til stor bekymring for både erhvervs- og sportsfiskere.

Bestanden er især vokset i den sydvestlige del af Kattegat. Særligt området omkring Stavns Fjord ved Samsø er ramt, viser en ny optælling fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet.

Derudover er kolonierne med skarve vokset i det sydøstlige Danmark - fx ved Maribo på Lolland.

Fra 2013 til 2014 er antallet af ynglende skarvepar på landsplan steget med 23 procent til over 30.000 par. Det højeste antal nogensinde.

- Tidligere opholdt skarverne sig mest ved kysterne. Men de senere år er de trukket stadigt længere ind i landet, hvor de nu også jager i ferskvand, siger fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Kaare Manniche Ebert til Ritzau.

Sportsfiskerne har observeret den fredede skarv mange steder oppe i åerne i gang med at æde løs af truede og fredede vilde laksefisk.

Se: Skarver bliver ædt af ræve

Hos erhvervsfiskerne er vreden over skarven endnu større.

- Skarven er en kæmpebelastning for fiskeriet. Stigningen i bestanden er endnu et tegn på statens laden stå til. Vi har før foreslået, at staten skal sikre, at skarven ikke laver nye kolonier. Men det nu rekordstore antal taler jo sit tydelige sprog, siger biolog Michael Andersen fra Danmarks Fiskeriforening.

Ifølge Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er der ikke baggrund for at gribe hårdere ind for skarven.

- Den eksisterende forvaltningsplan for skarven er udmærket, og der er ikke brug for yderligere stramninger. Problemerne skal løses lokalt og ikke ved generelle reguleringer på landsplan.