Skaffer jobs til ledige med ADHD

Randers udvider succes-ordning

Randers Kommune har haft så stor succes med at hjælpe ledige med ADHD i uddannelse og beskæftigelse, at der nu oprettes 50 pladser mere i projektet "Beskæftigelsesfremme for Voksne med ADHD" .

Siden 2008 har Jobcenter Randers arbejdet med udvikling af nye metoder til at skabe beskæftigelse og uddannelse for ledige med ADHD.

Projektet har indtil videre skaffet 32 ud af 100 deltagere i uddannelse og beskæftigelse, og blandt andet Servicestyrelsen har i den nationale handlingsplan for ADHD ladet sig inspirere af erfaringerne i Randers.

Derfor har Vækstforum Midtjylland nu besluttet at bevilge yderligere 3 millioner kroner til projektet, som kører frem til udgangen af 2012.

- Det er velkendt, at der på landsplan er alvorlige flaksehalse på det psykistriske område. Det er en udfordring, som også indvirker på beskæftigelsesområdet, da mange ledige og sygedagpengemodtagere må vente alt for længe på udredning og behandling. Ethvert tværfagligt tiltag er derfor velkomment, og jo i øvrigt helt i tråd med de politiske visioner bag kommunalreformen og det nye kommunale jobcenter, formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Leif Gade i en pressemeddelelse.

 

FAKTA

ADHD er en opmærksomheds- og impulsivitetslidelse, der medfører koncentrationsbesvær og problemer med at håndtere bl.a. temperament og uovervejede handlinger.

Der forventes at være omkring 100.000 voksne med ADHD i Danmark. Hovedparten af disse er ikke diagnosticeret.

ADHD er ofte en barriere for gennemførelse af uddannelse og varig beskæftigelse. Derfor ender mange voksne med ADHD i ledighedskøen eller i "svingdørsproblematikken", d.v.s. mange kortere arbejdsforløb der ofte skyldes samarbejdsproblemer.

ADHD behandles medicinsk og psykosocialt med kurser i f.eks. social færdighedstræning. Projektet i Randers kombinerer de to behandlingsformer med tilbud om bl.a. mentorhjælp og andre individuelle tiltag der støtter op om deltagernes praktik- og uddannelsesforløb.