Silkeborg ser på rødvins-generation

Alkohol lige så stort et problem som demens

Det største og mest skadelige indtag af alkohol foregår ikke på landets diskoteker, men derimod hjemme hos midaldrende og ældre. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil har 21 procent af de 55-64-årige et såkaldt problematisk alkoholforbrug, og dermed er det den befolkningsgruppe herhjemme, hvor flest drikker for meget -
efterfulgt af de 65-74-årige. Alligevel er det meget få kommuner, der har fokus på at afhjælpe problemerne i den såkaldte rødvinsgeneration.
Silkeborg Kommune er så vidt vides den eneste kommune, der har igangsat et projekt med det formål at kortlægge de ældres alkoholforbrug og uddanne hjemmeplejen til at tage hånd om tegn på alkoholproblemer hos de ældre borgere.

Kortlægningen viste blandt andet, at 9 ud af 10 hjemmeplejere i kommunen har oplevet borgere med alkoholproblemer.

- Jeg oplever, at forekomsten af demens og alkoholmisbrug blandt ældre er lige stor. Men mens alle kommuner har demenskonsulenter, mangler der anerkendelse af ældres alkoholproblemer. Der er i hver kommune brug for en handleplan for, hvad frontmedarbejdere skal gøre, når de oplever, at borgere mistrives på grund af alkohol, siger sygeplejerske og antropolog Christina Kudsk Nielsen, der er projektkoordinator på Silkeborg-projektet, og som holder foredrag om ældres alkoholindtag rundt omkring i landets kommuner.

- Lige nu er det op til den enkelte plejer at vurdere, om der skal gøres noget. Og ofte lader man stå til, siger hun.

Flere eksperter taler om, at der i Danmark er en udbredt opfattelse af, at alkohol kun er et problem for "manden på bænken". Men alkoholproblemer er mest udbredt i velstående nordsjællandske kommuner som Gentofte, Hørsholm og Gribskov samt øer som Fanø, Ærø og Samsø, hvor flest borgere har et problematisk alkoholforbrug.

Alkohol er i høj grad sundhedsskadeligt i store doser især for ældre. Det fastslår overlæge på Center for Misbrugsbehandling i København, Finn Zierau.

- Alkohol slår hårdere pr. genstand, når man er ældre og kan forstyrre virkningen af medicin, som den ældre tager. Dertil kommer, at ældre som regel er mere usikre til bens, og alkohol øger risikoen for at falde og komme til skade. Det er mere vanskeligt at blive rask, når man er ældre, siger Finn Zierau.