SF: Nej til ny lufthavn

Vil have forslag om Thomasminde skrottet

03:46

1 af 2

Aarhus Kommune med borgmester Jacob Bundsgaard (S) i spidsen bruger nu 1,5 millioner kroner på at undersøge, om Aarhus Lufthavn kan flyttes fra Tirstrup og nærmere på byen.

Her er et af de mulige steder Thomasminde lige nord for Trige.

Men den placering duer ikke, mener Jan Ravn Christensen (SF), der er rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune.

- Helt grundlæggende er vi modstandere af at flytte lufthavnen, men nu hvor der er et flertal i byrådet for at undersøge mulighederne, vil vi selvfølgelig forsøge at præge den del af debatten. Med en lufthavnsplacering ved Thomasminde vil tusindvis af borgere blive kraftigt negativt berørt, og derfor er det en tydelig fejldisponering at lave en undersøgelse her, siger Jan Ravn Christensen.

Debatten om flytningen af lufthavnen har stået på i adskillige år, og analysen skal nu kigge nærmere på, om lufthavnen kan flyttes til enten Låsby eller Thomasminde. Desuden skal den kort se på muligheden en lufthavn på havnen i Aarhus.

- En lufthavn ved Thomasminde vil blive tæt placeret på mange nuværende borgere i området, og indflyvninger og afgange vil berøre rigtigt mange borgere i den nordlige del af kommunen. Hertil kommer at der både er vindmøller, en transformatorstation og Randersvej meget tæt på. Så selv i min vildeste fantasi, kan jeg ikke forestille mig, at en placering ved Thomasminde kan få opbakning hos et flertal i byrådet, siger Jan Ravn Christensen.

Se mere i tv-indslaget øverst på siden.