Sådan skal din postkasse sidde

Guide til opsætning af postkasse

02:29

1 af 2

I dag var det første dag med de nye postkasseregler som betyder, at postkassen nu skal være anbragt HELT ude ved vejen.

Det skal gøre det lettere at være postbud, men ikke nødvendigvis nemmere at være postmodtager, og mange husejere ventede da også til sidste øjeblik med at sætte den nye postkasse op.

Hvis du endnu ikke har fået den nye postkasse på plads, kan du se postvæsenets regler for opsætning her:

Placering af postkasse

Postkassen skal placeres således at man kan få adgang til den direkte fra offentlig vej. Offentlig vej kan også være privat fællesvej eller stisystem. Postkassen placeres så den peger ud mod vejen, men kan også placeres vinkelret ud til vejen, hvis en parallel placering er til gene. Den skal placeres enten på en stolpe, stakit eller mur, så brevindkastet er placeret ca. 100-120 cm over jorden. Adgangen skal være frit tilgængelig.

Specielle typer af ejendomme

Byhus
Bor du i et byhus, så må du gerne placere postkassen på husmuren direkte ud til offentlig vej/fortov.
Landejendom
Bor du i en landejendom, så skal du stadig placere din postkasse i skellet ud til offentlig vej. Dog med det forbehold at der maksimum kan kræves at postkassen er placeret 50 meter væk fra din bolig.
Fritidshus
Er udstykningen til dit fritidhus fra før 1973, så gælder samme regler, som ved alm. villaer. Er udstykningen til gengæld fra efter 1973, så skal ejerforeningen etablere et centralt postkasseanlæg til hele ejerforeningen.
 
Hvornår skal postkassen være opsat?
Ifølge den nye postlov, så skal din nye postkasse være opsat inden udgangen af 2011.
 
Hvad sker der hvis jeg ikke når at få sat postkassen op?
Hvis du ikke har sat din postkasse korrekt op d. 1. januar 2012, så risikerer du, at du ikke modtager din post. Postvirksomheder er nemlig ikke forpligtede til at levere post til dig, hvis du ikke lever op til reglerne.
 
Kan jeg søge dispensation?
Det er muligt at søge om dispensation for de nye regler, hvis du af fysiske eller psykiske årsager ikke kan få flyttet din postkase eller konsekvenserne heraf er for store. Du skal således kontakte din kommune, som kan give post danmark besked om at du skal have leveret post til døren.
 
Kan jeg få yderligere hjælp til min postkasse placering?
Ja, du kan besøge postdanmarks hjemmeside og benytte deres hjælpeprogram, som er en guiide til præcis hvordan du skal placere din postkasse. Klik her.