Robotbad er populært

Japansk vidunder indviet på Præsthøjgården

Foto: Per Algren

Beboerne på Plejecenter Præsthøjgården tog i dag med begejstring en ny badekabine importeret fra Japan officielt i brug. Eneste bekymring på dagen var risikoen for, at den populære kabine på et tidspunkt skal lånes ud til en anden institution. 

- Vi ved, at badekabinen skal testes på en gruppe af yngre handicappede, og det frygter vi lidt, for vi vil helst ikke af med den igen, sagde områdeleder Lene Offersen

- Vi håber, at brugerne vil sætte pris på det private rum, robotten kan skabe omkring dét at tage bad. Samtidig glæder vi os over, at kabinen kan være med til at sikre personalet mod skader, sagde Lene Offersen.

Badekabinen er sat op på Plejecenter Præsthøjgården fordi det med 46 daglige brugere er kommunens største daghjem. 

Anvendelsen af kabinen er frivillig for beboerne.