Risikabelt at blive ven med chefen

Nært venskab med chefen endte med at koste bagersvend jobbet

Fødevareforbundet NNF advarer nu indirekte ansatte mod at blive alt for tætte venner med chefen.

Det sker efter at en bagersvend fra Horsens mistede jobbet, da chefen endte med at rage uklar med bagersvendens søster.

Det gik eller godt i fem år, hvor bagersvenden og bagermesteren sås privat og lærte hinandens familier at kende. Det førte blandt andet til at bagermesteren lejede en lejlighed ud til bagersvendens søster.

Men da søsteren på grund af uoverensstemmelser omkring lejemålet truede med at kontakte Lejernes LO, gik det galt: Det fik nemlig bagermesteren - en kvinde - til pronto at ringe til bagersvenden og fyre ham, med den besked at hun aldrig ville have mere med ham og hans familie at gøre.

Sagen fik et efterspil i afskedigelsesankenævnet, fordi bageren samme dag overrakte sin svend en fyreseddel, hvor årsagen til fyringen var angivet som en helt anden: Nemlig "Omstruktureringer i butikken."

Til bagersvendens held havde han optaget telefonsamtalen med den mundtlige fyring på sin mobiltelefon og kunne dermed dokumentere, at den egentlige årsag til fyringen var et personligt anliggende mellem bageren og hendes lejer.

Bagersvenden blev i slutningen af november tildelt en erstatning på 30.000 kroner, skriver NNF's faglige magasin Substans.