Regionen giver penge til kultur

Fire projekter har fået støtte

Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup har fået 375.000 kr. i tilskud

Regionsrådet i Region Midtjylland har bevilget penge fra kulturpuljen til fire østjyske formidlingsprojekter. 

Fregatten Jylland har fået et tilskud på 300.000 kr. til en interaktiv fuldskalamodel af et udsnit af fregattens dæk med mast, ræling, ror og kanoner. Den skal fungere som et spil, hvor publikum lærer, hvordan det var at deltage i et søslag i 1864, komplet med fornemmelsen af gyngende skib, vind i håret og lugten af krudt.

Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup har fået 375.000 kr. i tilskud til udvikling af et introduktionsafsnit til museets nye permanente udstilling "Dansk mad og måltid". Det skal kombinere de fysiske og virtuelle rum og udvikles i dialog med brugere, fokusgrupper og forskellige 'madfolk'.  

Entré Scenen i Aarhus har fået tilskud til projektet DNA (Development of New Art), et europæisk scenekunstnetværk med partnere fra otte lande, der bl.a. arrangerer festivaler og udveksler forestillinger og kunstnere.

Udstillingsstedet Spanien 19C har fået tilskud til et samarbejde med kunstgruppen Flux Factory, New York, om et internationalt netværksbaseret kunstprojekt i Midtjylland. Projektet skal skabe innovation og kompetenceudvikling på kunstområdet i samarbejde med forskellige kunstneriske uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland.