Region Midtjylland nedlægger fødesteder

Fødeafdelingen i Silkeborg er truet af luknink

Region Midtjylland skal spare 500 millioner kroner. Besparelser som blandt andet skal findes ved at samle specialer på færre steder.

De fødende kvinder er blandt dem, der skal rejse længere. I Region Midtjyllands plan om besparelser lægges der op til, at fødeafdelingen i Silkeborg og Holstebro nedlægges.

Der er i dag fødsler på syv matrikler i Region Midtjylland. I spareplanen står, at Sundhedsstyrelsen tidligere har opfordret Region Midtjylland til at sammenlægge fødesteder.

Det er anført, at "Sundhedsstyrelsen vurderer ikke, at Region Midtjyllands geografi umiddelbart tilsiger syv fødesteder i regionen og vil derfor opfordre til, at enkelte af regionens fødesteder sammenlægges."

Medarbejderne kan kommentere på planen i uge 2, og herefter går den til politisk behandling.

Den endelige vedtagelse sker i Regionsrådet 23. februar.