Raske alligevel ikke så raske

Forskere afslører overraskende følgevirkninger af hjerteoperation

Hjerteoperation i hovedpulsåren viser sig alligevel ikke at være helbredende

En hjerteoperation, som hidtil har været anset som helbredende, viser sig nu at efterlade næsten alle patienter med alvorlige følgesygdomme. Det viser en undersøgelse foretaget  af forskere ved Aarhus Universitetshospital

Det drejer sig om patienter med en medfødt forsnævring af hovedpulsåren, som kaldes coarctatio aortae, som tidligere blev anset for at være helbredt efter en operation mod den medfødte forsnævring. Men nu viser det sig, at kun fire procent kan anses for helt raske.

Nyere undersøgelser har påvist, at disse patienter har en betydelig øget hjerte-kar-sygelighed og dødelighed af hjertesygdomme, på trods af at de har fået en teknisk vellykket operation. Årsagerne hertil har været ukendte.

Derfor har forskere ved Aarhus Universitetshospital indkaldt 133 patienter, som tidligere har gennemgået en operation for coarctatio aortae i Aarhus i perioden 1965 - 1985 til en systematisk efterundersøgelse med ultralydsskanning af hjertet, døgnblodtryksmåling, cykeltest, og MR-skanning af hjertet og hovedpulsåren.

Formålet var at påvise hyppigheden af hjerte-kar-sygdom i denne patientgruppe, samt at behandle de patienter, som havde behov for det.

Resultaterne viste en høj forekomst at forhøjet blodtryk, hjerteklap-problemer, genforsnævringer og udposninger i hovedpulsåren hos disse patienter, hvor kun 4 % af alle undersøgte var fuldstændig hjerteraske.
Forskerne konkluderede, operation mod coarctatio aortae kun behandler selve forsnævringen, men ikke de ledsagende hjerte-kar-sygdomme. Forskergruppen er nu i gang med at undersøge mekanismerne bagved den vedvarende sygelighed trods vellykket operation hos disse patienter.