Personale skal klædes bedre på

Stort uniformsprojekt på hospitaler

Sygeplejersker er blandt dem, der skal have nye uniformer.

14.000 medarbejdere på Region Midtjyllands hospitaler skal klædes bedre på. Sygeplejersker, læger, SOSU-assistenter, serviceassistenter, fysioterapeuter og alt andet hospitalspersonale med patientkontakt, skal have nye uniformer. 

- Efter 25-30 år med det nuværende uniformsdesign, er det på tide at skabe en ny, funktionel, præsentabel og komfortabel uniform til medarbejderne på Region Midtjyllands hospitaler. Den nye uniform skal fremme medarbejdernes sundhedsfaglige identitet, komfort og arbejdsglæde og skærpe regionens profil, siger Thomas Pazyj, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers og formand for styregruppen for uniformsprojektet i Region Midtjylland i en pressemeddelelse. 

De nye uniformer skal være klar til brug på regionens hospitaler i 2014, men inden da venter et udviklingsarbejde.

I begyndelsen af det nye år bliver der gennemført en brugerundersøgelse blandt de medarbejdere, som skal have nye uniformer. Derudover følger et bredt sammensat medarbejderforum med repræsentation fra alle hospitaler og faggrupper projektet løbende. 

Ny uniformskollektion
Brugerundersøgelsen og medarbejderforummet skal bidrage til projektet med input, som kan danne grundlag for udvikling af en række prototyper til en ny uniformskollektion.

Når prototyperne er fremstillet skal de nye uniformer testes i praksis. Testfasen skal efter planen finde sted i efteråret 2013. 

Det er en betingelse for projektet, at de nye uniformer og håndteringen af dem samlet set ikke bliver dyrere end i dag.

Optimering af vask, håndtering og logistik fylder derfor ganske meget i projektet, og det er en af årsagerne til, at de midtjyske medarbejdere ikke blot kan "arve" en færdig uniformslinje fra et andet hospital.

- Uniformsprojektet har flere formål. Dels skal der designes en ny og tidssvarende uniform og dels skal håndteringen af uniformerne, logistik og vaskeri, ses efter i sømmene. Vi forventer, at der kan spares penge ved storindkøb og en generel optimering af vask og logistik. På den måde kan vi give medarbejderne nye, tidssvarende og bedre uniformer, uden at det koster regionen penge, forklarer Thomas Pazyj. 

Der findes cirka 1.600 unikke uniformsdele i Region Midtjylland i dag. Mange af delene er ikke tilgængelige i hele regionen, men anvendes lokalt på enkelte sygehuse.