Penge til supersygehus på plads

Grønt lys for Danmarks største hospitalsbyggeri

Sundhedsministeriet og Region Midtjylland er nu enige om betingelserne for at få frigivet statslige midler til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Dermed er der grønt lys for Danmarks største hospitalsbyggeri.
- Det er en af årets bedste nyheder, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Vi holder tidsplanen og kan fra årsskiftet udbyde de første 33.000 kvadratmeter af byggeriet.

Der er afsat reserver for 717 millioner kroner som sikkerhed for at rammerne for byggeriet holder. Samtidig er arealet for det samlede hospital sat ned. Det betyder ifølge regionen, at der på papiret er råd til at opføre nogle af de bygninger, man har måtte sætte på ønskelisten til senere opførelse. Men kun hvis budgettet holder og det ved man først, når tilbuddene på det første delprojekt næste år er kommet ind fra licitationen.

Planerne om at samle fire hospitaler til ét nyt universitetshospital i Aarhus stammer tilbage fra 2005. Her besluttede det daværende amtsråd i Århus Amt for egne midler at samle de nuværende hospitaler i Aarhus i en hospitalsby i Skejby. Sidenhen besluttede staten at afsætte særlige midler til nyt sygehusbyggeri via den såkaldte Kvalitetsfond.

- Det er selvfølgelig velkomment, at staten bidrager med finansiering. Men det har givet en række udfordringer at få et eksisterende projekt til at passe ind i de nye forudsætninger, som fulgte i kølvandet af Kvalitetsfonden. Der har været en god dialog med ministeriet, og nu er knasterne ryddet af vejen, så både patienter og ansatte kan glæde sig til de klare forbedringer, som projektet vil føre med sig, siger Bent Hansen.