Patienter hurtigere hjem

Bedre planlægning kan forkorte indlæggelsestid

Hospitalsindlæggelsen kan i mange tilfælde forkortes, viser undersøgelse (arkivfoto).

Indlæggelsestiden for patienter på nogle afdelinger på Aarhus Universitetshospital kan nedbringes yderligere ved en målrettet indsats, viser en gennemgang af 186 patienter indlagt en dag i oktober i år på sengeafdelingerne i Abdominalcentret.

På nogle afdelinger vil 16 pct. af de indlagte patienter kunne have været i eget hjem, og 8 pct. kunne have opholdt sig på patienthotellet, især hvis patienterne allerede inden indlæggelsen var forberedt på en hurtig hjemsendelse med mulighed for at kontakte afdelingen direkte ved problemer.

Patienternes gennemsnitlige liggetid på sengeafdelingerne i Abdominalcentret er over de sidste tre år faldet med næsten én hel dag fra i gennemsnit knapt 5 dage i 2008 til 4 dage i 2011.

Alligevel viste gennemgangen af 186 patienter, der var indlagt natten mellem 4. og 5. oktober 2011, at flere patienter kunne have været udskrevet endnu hurtigere.

- Patienterne er indlagt i overensstemmelse med behandlingsvejledningerne, som typisk tager udgangspunkt i de svageste patienter. Derfor har vi en del patienter indlagt, som ellers har overskud og ressourcer til at kunne komme hurtigere hjem eller på patienthotellet, siger centerchef Lisbeth Kallestrup, der har stået i spidsen for undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

- Vi fandt fx to patienter, som havde været igennem den samme operation. Den ene var en mand på 84, som boede alene. Han havde klart et behov for at være indlagt. Den anden var en 63-årig mand med en rask ægtefælle. Han kunne have været sendt hjem, hvis han var blevet forberedt på det inden operationen, og hvis han havde den livline, at han kunne kontakte afdelingen direkte med problemer eller spørgsmål, siger hun.

Undersøgelsen omfatter ca. 1/5 af alle senge på Aarhus Universitetshospital på Nyremedicinsk Afdeling C, Urinvejskirurgisk Afdeling K, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L, Kirurgisk Afdeling P og Plastikkirurgisk Afdeling Z.