Overblik: Sådan sparer Odder på skolerne

Odder Kommune vil spare 10 millioner kroner på folkeskolerne

Odder Kommune skal spare i alt cirka 50 millioner kroner på de kommende års budgetter. De ti af dem skal findes på skoleområdet, og i dag offentliggjorde kommunen så, at man er nået til enighed med Danmarks Lærerforening om, hvor besparelserne rammer.

- Det er en skrap spareplan, men situationen er, at vi ikke får flere penge til at drive skoler for. Udgangspunktet har været, at Odder Kommune hidtil har ligget ret pænt i sammenligning med nabokommuner og andre sammenlignelige kommuner. Det har været hensigten, at lærerne skulle undervise mere, og det er lykkedes med aftalen, siger kulturdirektør Gerda Pedersen.

Spareplanen består af fire hovedelementer:

1. Undervisning

Der spares på støttetimer, holddelingstimer og samlæsning.

I alt giver det en besparelse på 2,04 millioner kroner.

2. Opgaver i tilknytning til undervisningen

Lærerne skal undervise mere. I praksis reduceres eleverne frikvarterer med ti minutter i tidsrummet klokken 8 til 13, og den tid konverteres til undervisningstid.

Forældresamarbejdet vægtes lavere i forhold til den nuværende læretidsaftale. Besparelserne medfører en øget undervisningstid.

I alt giver det en besparelse på 2,04 millioner kroner.

3. Andre opgaver

Der skæres ned på den tid, der skal afsættes til koordinerende opgaver, til skolebibliotek, til fællesmøder mv. Længerevarende uddannelser annulleres (dog ikke i skoleåret 2011-12), og lejrskoler ophører. Disse besparelser bidrager til en øget undervisningstid.

I alt giver det en besparelse på 2,75 millioner kroner.

4. Øvrige besparelser

Disse besparelser vedrører ejendomsvedligehold, skolesekretærområdet, overarbejde, brug af vikarer, uddannelse samt en besparelse på SFO-området.

I alt spares der her 3,05 millioner kroner.

I forvejen har kommunen nedlagt folkeskolerne i Ørting og Randlev, og skoleforvaltningen regner desuden med, at 15 lærere, to pædagoger og tre andre ansatte bliver afskediget som en del af spareplanen.

Byrådet tager stilling til spareplanen den 24. januar.