Nyt teknisk gymnasium

AARHUS TECH åbner ny afdeling

AARHUS TECH har fået ministeriets godkendelse til at udbyde HTX-uddannelsen i Skanderborg fra august 2012. Samtidig er det også givet grønt lys til, at grundforløbet inden for "Strøm, styring og it" udbydes i Skanderborg.

De to uddannelsestilbud oprettes i tæt samarbejde med Skanderborg - Odder Center for Uddannelse, som er primus motor i opbygningen af en uddannelsescampus i Skanderborg - Campus Højvangen.

Her indgår allerede handelsgymnasium (HHX), handelsskole (HG), et toårigt HF samt HF enkeltfag, en VUC-afdeling, to voksen- og efteruddannelsesafdelinger samt uddannelser inden for social og sundhed, et 10. klassecenter og ungdomsskoleaktiviteter, oplyser Aarhus Tech i en pressemeddelelse. 

Centret har på nuværende tidspunkt mere end 1.200 elever. De nye uddannelser vil aktivt være med til at udvikle campus-tanken og dermed understøtte etableringen af et teknisk uddannelsesmiljø i Skanderborg.

Tidligere har unge fra Skanderborg, Odder og opland pendlet til Aarhus for at gå på teknisk gymnasium eller for at tage en erhvervsuddannelse. Nu kommer muligheden i nærmiljøet, hvilket kan bidrage positivt til at fastholde endnu flere unge i en ungdomsuddannelse og dermed også støtte regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.