Nørhald kan klare sig selv

Nørhald Kommune mener, at den har en god størrelse i forhold til børnepasning, skoler og ældrepleje.

Politikerne i Nørhald Kommune mener ikke, at en kommune nødvendigvis skal være stor for at klare sine opgaver godt.

Samtlige kommuner har mulighed for at komme med et høringssvar, inden Folketinget beslutter, hvor kommunegrænserne skal ligge på fremtidens danmarkskort. I Nørhald Kommunes svar gør borgmester Anders Buhl-Christensen (V) rede for, at den nuværende kommunestørrelse på godt 8500 indbyggere er ideel i forhold til børnepasning, folkeskoler og ældrepleje.

Kommunen mener dog samtidig, at der på det administrative plan kan være fordele i at slå sig sammen med sine naboer. Sker det, ønsker Nørhald at blive lagt sammen med Purhus og Mariager kommuner, og hvis Folketinget ønsker, at kommunerne skal være endnu større, vil Purhus gerne blive en del af en fremtidig randrusiansk storkommune