Mobildækning er for ringe

Borgmester: Selskaberne holder ikke, hvad de lover

Mobildækningen i yderområderne lever ikke op til mobiolselskabernes løfter, mener Region Midtjylland

Flere østjyske kommuner går nu sammen med andre kommuner i Region Midtjylland med et krav om, at den faktiske mobildækning undersøges af en uvildig instans.

Erfaringer fra Schweiz, Tyskland og Østrig viser, at den faktiske dækningskvalitet langt fra svarer til mobilselskabernes løfter, og en række udkantsområder i Midtjylland mener, at det samme kan være tilfældet herhjemme  

Seks Midt- og Vestjyske kommuner - deriblandt Norddjurs og Samsø kommuner - er sammen med regionen er godt og grundigt trætte af den mobildækning, teleudbyderne i dag tilbyder i tyndt befolkede områder og derfor kræver de nu i et brev til erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, at der foretages en uvildig undersøgelse.

- Virkeligheden er den, at mange borgere i vores områder er uden mobildækning, hvor de bor og færdes, lyder det blandt andet i brevet, hvor der også står: Konsekvenserne af den manglende dækning er alvorlige, til tider endda livstruende.

Brevet er underskrevet af Bent Hansen, regionrådsformand, og Iver Enevoldsen, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune. Iver Enevoldsens skriver under på vegne af regionens seks såkaldte yderkommuner, der foruden Ringkøbing-Skjern tæller Lemvig, Norddjurs, Samsø, Skive og Struer kommuner.

Bent Hansen, regionrådsformand, Region Midtjylland siger:

- Staten er nødt til at gå ind og tage et medansvar, hvis vi skal komme mobilhullerne til livs. Teleselskaberne har for længst vist, at de ikke har nogen interesse i at sørge for en rimelig dækning i tyndt befolkede områder. Vi vil blot sikre, at teleudbyderne lever op til den dækningsgrad, de selv angiver, siger Bent Hansen.

Iver Enevoldsen, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Det er ingen hemmelighed, at der ingen sammenhæng er mellem den dækningsgrad, som teleudbyderne påstår, de har, og så den dækningsgrad, der reelt opleves i de tyndt befolkede områder. Hvis staten fortsat ønsker at overlade mobildækningen til markedskræfterne, så bør staten som et minimum også sørge for, at teleudbyderne lever op til de fastsatte krav.