Mobil lærer hjemløse om tøjvask

Små film skal hjælpe med daglige gøremål

De hjemløse i Horsens får nu mulighed for at tage deres mobiltelefon til hjælp, når de skal klare små, daglige gøremål, oplyser Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

En mobil film kan for eksempel i små sekvenser vise præcist, hvordan den hjemløse samler sit tøj, går hen til vaskemaskinen, finder vaskeprogrammet, putter poletten i m.v. De hjemløse kan se filmene ved, at de hver især får en applikation til deres mobil telefon, som kun er beregnet til dem, hedder det i den kommunale pressemedelelse.

Filmene optages på Det Sociale Døgncenter Sølyst som led i Projekt Den Mobile Hjemløse, som Sølyst har taget initiativ til i samarbejde med firmaet Lommefilm Aps. Projektet skal løbe i 2 1/2 år.

- Brugerne har ofte svært ved at læse instrukser og huske dem. Det problem kan løses ved at give dem oplysningerne visuelt. Samtidig er det en win-win situation for både brugere og personale. De hjemløse bliver mere selvhjulpne, og personalet får frigjort mere tid til at koncentrere sig om, hvordan brugerne rent faktisk har det, fortæller Marianne Larsen, der er konstitueret leder af Det Sociale Døgncenter Sølyst i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer, at projektet først og fremmest skal afdække to ting: i hvor høj grad filmene kan bruges som pædagogisk redskab i forhold til brugerne, og om brugerne vil tage imod dem.

Projektet skal senere udvides til andre, svage målgrupper.

Erhvervs- og Byggestyrelsen støtter økonomisk projektet gennem puljen Medarbejderdreven innovation.