Misbrug hos sygehus-ansatte

40-50 nye sager om misbrugsproblemer om året

Mistænksomme kolleger og patienter over hele landet anmelder i stort omfang læger og sygeplejersker for alkohol- og misbrugsproblemer. Alene i Region Midtjylland er der omkring 40-50 nye sager årligt.

- Vi oplever i år, at der er flere tilsynssager end tidligere. Befolkningens tærskel er blevet lavere, og man er mere opmærksom på at lave indberetninger. Alle er indstillet på, at det ikke er acceptabelt, siger Claus Iversen, embedslæge i Region Sjælland til Ritzau.

Han oplyser, at Sundhedsstyrelsen og embedslægen har prioriteret sager om misbrug blandt sundhedspersonale højere end tidligere.

Ledende embedslæge i Region Syddanmark, Henrik L. Hansen, fortæller til Ritzau, at misbruget skyldes sundhedspersoners lette adgang til afhængighedsskabende medicin.

- Nogle kan udskrive medicinen til sig selv, mens andre kan stjæle det på deres afdeling, siger han.

Formanden for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Ulla Astman, afviser imidlertid, at øget kontrol med medicin er vejen frem:

- Jeg mener, at kontrollen er fin i dag. I stedet bør ledelsen og personalet på de enkelte afdelinger have øget fokus på, om der er nogen i personalegruppen, som har et misbrugsproblem siger hun.

En rundringning fra Avisen.dk i oktober sidste år viste, at der på landsplan var omkring 200 sygehusansatte under tilsyn.   Det fik overlæge Finn Zierau, der gennem 15 år har arbejdet med at behandle læger og sygeplejerskers misbrug, til at anslå, at der er et langt større mørketal.

- Mit bedste bud er, at 4000 læger og sygeplejersker har alkohol- eller medicinmisbrug - eller et misbrug af begge dele, sagde han til netavisen.