Minister støtter betalingsbro

Der arbejdes videre med projektet

Henrik Dam Kristensen er positiv overfor betalingsbro ved Randers

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) tog pænt imod tre østjyske borgmestre, der fredag fremlagde planerne for en betalingsbro over Randers Fjord til aflastning for den nuværende forbindelse.

- Det er et spændende projekt, som jeg blev præsenteret for ved mødet. Det har stor betydning for trafiksituationen i Kronjylland som helhed. Jeg blev ikke bare præsenteret for et anlægsprojekt, men for et projekt, hvor der er tænkt over finansiering, og hvor planlægningen er nået langt. Jeg finder det meget positivt, siger Henrik Dam Kristensen i en pressemeddelelse, der også hæfter sig ved, at der allerede er lavet en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for projektet.

På mødet med borgmestre fra Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner blev det aftalt sammen at gå videre i en vurdering af at finansiere en bro over Randers Fjord som et offentligt-privat partnerskab med brugerbetaling.

- Vi er meget glade for, at trafikministeren positivt har tilkendegivet, at staten vil være med i en videre vurdering af et offentligt-privat partnerskab omkring en ny østlig forbindelse over Randers Fjord. Vi har foreslået et projekt med brugerbetaling, og det er ministeriet også parat til at fortsætte en dialog om, siger borgmester Henning Jensen Nyhuus (S), Randers Kommune.

De overordnede veje omkring Randers er blandt landets mest belastede. Hvert døgn kører 45000 biler over den nuværende Randers Bro. Det er 50 procent flere end på Storebæltsbroen.

Det medfører betydelige forsinkelser i myldretiden. Samtidig er det besværligt at komme over Randers fjord for trafikanter fra hele området, der bliver tvunget ind gennem Randers By.

En ny østlig forbindelse over Randers Fjord har et stort udviklingsperspektiv for Kronjylland og Djursland. I et samfundsøkonomisk perspektiv vil det have en forrentning på op mod 26 procent.

I forbindelse med en ny østlig forbindelse over Randers fjord har Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner planlagt en vejforbindelse - det nordlige hængsel - der gør trafikforbindelsen hen til en fremtidig bro langt nemmere og hurtigere. Dermed vil der være omfartsveje rundt om Randers, som samtidig sikrer både Norddjurs og Syddjurs en bedre sammenhæng med det øvrige vejnet i regionen.

En ny Randers Fjord forbindelse vurderes at koste ca. 740 mio. kr. at anlægge. Det vil med brugerbetaling være muligt at finansiere over 30 år.