Minister: OK at smide lejere ud

Ifølge socialministeren er det juridisk set i orden at opsige lejere med kriminelle børn.

Ifølge socialminister Henriette Kjær er det juridisk helt i orden, at Brabrand Boligforening vil smide familier ud, hvis deres børn har været indblandet i overfald og hærværk mod andre beboere i Gellerup-området.

I et brev fra ministeren til Folketingets boligudvalg hedder det: 'Det fremgår direkte af den almene lejelov, at en lejer kan pålægges retsfølger, herunder opsigelse eller ophævelse af lejemålet, uanset om den adfærd, der berettiger til retsfølgerne bliver udøvet af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, man har givet adgang til det lejede'.

Med andre ord kan man også blive sat på gaden, hvis det er ens børn, der laver ballade.

Se mere i TV2 / ØSTJYLLAND kl. 19.30.