Midttrafik klar med nye planer

Aarhusianske busruter justeres 2. januar

Midttrafik er nu helt på plads med ændringerne i køreplanerne i Aarhus fra 2. januar 2012.

Der trykkes nye, separate linjekøreplaner for de berørte buslinjer som kan fås hos Midttrafik Kundecenter på Aarhus Rutebilstation og i busserne på de pågældende linjer.

Men de kommende køreplaner også ses internettet på Midttrafiks hjemmeside her.

Ændringerne bliver næppe de sidste i det nye busnet. Midttrafik planlægger en ny justering ved det ordinære køreplanskifte 30. juni 2012.

Midttrafik og Aarhus Kommune har modtaget ca. 1500 kundehenvendelser. Nogle handler om forsinkede eller overfyldte busser, andre om manglende eller for få busforbindelser.

På nogle linjer er der konstateret problemer med den daglige drift. Primært i form af forsinkelser. Kundehenvendelser og chaufførernes tilbagemeldinger er blevet fulgt op af gps-målinger af køretider og passagertællinger.

På den baggrund har Aarhus Kommune besluttet at justere køreplanerne for linjerne 1A, 2A, 6A, 15, 17, 18, 19 og 20.

Fakta om justeringerne:

Linje 1A - Kolt - Skejby Sygehus - Trige/Lystrup
Enkelte ture i myldretiden får forlænget køretiden i Skejbyområdet på grund af forsinkelser.

Linje 2A - Holme Syd - Skejby Sygehus
Justering af køretider generelt hen over dagen, hvor køretiden øges på grund af forsinkelser.

Linje 6A - Risskov - Ringvejen - Holme/Skåde
Linjeændring i Skejby-området, hvor der af hensyn til fremkommeligheden køres ad Skejbygårdsvej-Skejbyvej-Vejlby Centervej i stedet for Skejbygårdsvej-Skejby Busvej-Vejlby Centervej. Justering af køretider generelt hen over dagen.

Linje 15 - Skejby Nordlandsvej - Brabrand Vest
Køretiden øges på ture i myldretiden, de faste minuttal hen over dagen justeres lidt.

Linje 17 - Studstrup - Langenæs
Nye faste minuttal om aftenen og dele af weekenden pga. koordinering med linje 20. Mindre justering af køretider i dagtimer.

Linje 18 - Mejlby/Elev - Skåde/Moesgård Museum
Justering af køretider generelt i dagtimerne, hvor køretiden øges på grund af forsinkelser.

Linje 19 - Tilst Vest - Mårslet
Justering af køretider over store dele af dagen. Køretiden forkortes om aftenen/weekenden og øges i myldretiden.

Linje 20 - Åkrogen - Solbjerg
Linjeføringen ændres, så linje 20 mellem Park Allé og Østbanetorvet kører gennem Busgaden i Aarhus i stedet for via Skolebakken.

Mellem Østbanetorvet og Trøjborg omlægges linjen til Skovvejen-Trøjborgvej.

Den ændrede linjeføring tager lidt længere tid, derfor justeres køreplantiderne generelt. Desuden øges køretiden på ture i myldretiden, og der kommer nye faste minuttal om aftenen og dele af weekenden pga. koordinering med linje 17.