Mentorer stopper voldelige unge

Politiske og religiøse fanatikere får vejledning

Den 16-årige Ali var psykisk ustabil og meget nem at påvirke. Hans sagsbehandler var bekymret, fordi han besøgte yderligtgående islamiske fora på internettet og havde sin gang i forskellige moskéer. For at hjælpe ham blev der tilknyttet ham en mentor, som kender til islam.

Ali er blot ét virkeligt eksempel på, hvordan unge, der flirter med voldelige fraktioner på den yderste højre- og venstrefløj eller støtter en ekstrem muslimsk gruppe, kan få tilbudt et langvarigt mentorforløb.

Sådan forsøger politi og kommune i Aarhus at forebygge, at unge mennesker bliver fastholdt i et miljø, hvor der bruges vold eller andre ulovlige midler for at opnå bestemte politiske eller religiøse mål.

Mentorordningen er foreløbig blevet tilbudt syv unge, og erfaringerne er gode. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Regeringen har ved det seneste satspuljeforlig afsat 14 millioner kroner til at bekæmpe ekstremisme, og det er meningen, at erfaringerne fra Aarhus skal bruges som inspiration i indsatsen.

Politikommissær Allan Aarslev fra Østjyllands Politi, der sammen med repræsentanter fra Aarhus Kommune indgår i den særlige arbejdsgruppe "Forebyggelse af diskrimination og radikalisering i Aarhus", fortæller, at mentorordningen har fået en forbavsende positiv modtagelse af de unge.

- Vi er overrasket over, at det har været så forholdsvis enkelt at komme i kontakt med de unge. Fra starten havde vi det forbehold, at en del af de unge måske slet ikke ville være interesseret i at få tilknyttet en mentor, men det har vist sig ikke at holde stik, siger Allan Aarslev, som understreger, at det er vigtigt at få fat i de unge i en tidlig fase, hvor de endnu ikke er en del af den hårde kerne i en yderligtgående gruppe.

Toke Agerschou, der leder Aarhus Kommunes indsats mod politisk og religiøs radikalisering, fremhæver, at mentorerne kommer i dialog med en gruppe unge, som ellers er meget vanskelige at nå.

- Vi forsøger at finde en mentor, som kan forstå den unges baggrund og miljø. For eksempel tæller vores mentorkorps flere unge med kendskab til det højreorienterede fodboldmiljø i Aarhus og en religionshistoriker, der kan diskutere religiøse spørgsmål med unge, der er på vej mod en ekstrem religiøs retning, siger han.

- For ofte savner de unge faktisk nogle at diskutere deres holdninger med, og tit oplever vi, at forældrene og de nærmeste omgivelser har opgivet at debattere med de unge, forklarer Toke Agerschou.

Professor Preben Bertelsen fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet har undervist mentorerne i, hvordan de kan hjælpe unge, der er på vej ind på en ekstremistisk løbebane.

- Når en ung tiltrækkes af et politisk radikaliseret miljø, så handler det i nogle tilfælde om, at den unge søger nogle umiddelbare politiske handlemuligheder og en identitet. Ofte mangler den unge nogle grundlæggende kompetencer i tilværelsen som for eksempel at kunne sætte sig ind i, hvad en bestemt handling betyder for andre. Men mentorerne kan hjælpe de unge med at reflektere over deres handlinger og konsekvensen af de valg, de træffer, siger Preben Bertelsen.

I denne uge viste en rapport fra Politiets Efterretningstjeneste, at der er en svag stigning i tilfælde af overfald og hærværk, som er politisk, racistisk eller religiøst motiveret. Fra 2009 til 2010 steg antallet af disse såkaldte hadforbrydelser fra 306 til 334. Men PET erkender, at tallene er behæftet med usikkerhed.