Lettelse i Horsens

Fødeafdelingen på sygehuset ser ud til at overleve de kommende besparelser

 Region Midtjyllands spareplan lægges der i stedet op til at fødeafdelingerne på sygehusene i Silkeborg og Holstebro nedlægges. Der er i dag fødsler på syv matrikler i Region Midtjylland. I fremtiden reduceres det til fem fødesteder.

Fødende fra Skanderborg, som i dag hører under Silkeborg, kommer i stedet til at høre under Horsens, der ligeledes skal samarbejde med Aarhus Universitetshospital om for tidligt fødte børn.

Den endelige vedtagelse af spareplanen sker i Regionsrådet 23. februar.