Kamp mod mågerne

Kommune vil hjælpe borgerne med tilladelser

Foto: Colourbox

Igen i år har mågerne i luftrummet over Aarhus generet flere af byens borgere, som derfor har klaget til Kommunen over fuglenes skrig og skrål.

Det er specielt i yngletiden, at larmen fra mågerne er til stor gene for nogle aarhusianerne. Kristian Würtz, der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, vil nu hjælpe de plagede beboere.

Aarhus Kommune har tidligere besluttet, at man ikke vil påtage sig opgaven med at bekæmpe måger på byens ejendomme, men nu vil Kristian Würtz alligevel hjælpe borgerne.

- Jeg vil tage initiativ til, at vi på vegne af berørte beboere beder Naturstyrelsen om en tilladelse til, at grundejere kan indsamle æg og reder fra deres ejendomme. Derudover vil vi lave en informationskampagne om fjernelse af mågereder inden næste ynglesæson. De konkrete tiltag vil jeg drøfte med Teknisk Udvalg. Desuden vil jeg tage en dialog med de øvrige magistratsafdelinger om, at vi så vidt muligt holder de kommunalt ejede bygninger fri for ynglende måger, siger Kristian Würtz til Aarhus Kommunes hjemmeside.

Som et nyt tiltag har Naturstyrelsen givet mulighed for, at kommunerne kan søge tilladelse til regulering af måger på vegne af borgerne, og det er det, som rådmanden vil arbejde efter.

Bekæmpelsen af måger i Aarhus vil i starten kun omfatte, at man fjerner æg og reder, men det vil senere blive vurderet, om tungere skyts skal findes frem, og bestanden skal reguleres ved hjælp af skydning.