Ingen penge til udvidelse af E45

Henrik Dam Kristensen gav ingen løfter til østjyske borgmestre

01:25

1 af 2

01:25 Luk video

I dag mødtes borgmestre fra seks østjyske kommuner med transportminister Henrik Dam Kristensen til en drøftelse om muligheden for at udvide E45.
 
- Vi har haft et rigtig godt møde, hvor vi har haft lejlighed til at præcisere vores synspunkter overfor Henrik Dam Kristensen. Transportministeren har fuldt og helt anerkendt, at der er et stort behov for investeringer i forhold til en udvidelse af E45. Men han har også tilkendegivet, at kassen er gabende tom, og at der derfor ikke er midler til at sætte gang i nye anlægsinvesteringer, siger Skanderborg Kommunes borgmester Jørgen Gaarde (S) i en pressemeddelelse.

Der var ingen konkrete løfter fra Henrik Dam Kristensen i forhold til at igangsætte en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle Nord.

Udvidelse af E45 haster
Strækningen mellem Randers og Vejle er kendetegnet ved store trængselsproblemer, som dagligt giver de mange pendlere, problemer med at komme til og fra arbejde.

Også transportbranchen og de mange produktionsvirksomheder, er ramt af flaskehalsproblemerne på strækningen. Allerede nu er der konkrete eksempler på, at problemerne går ud over virksomhedernes konkurrenceevne.

Transportministeriets egne undersøgelser fra 2011 viser, at problemet forøges markant allerede i nær fremtid. Derfor haster det med en udvidelse af hele strækningen fra fire til seks spor.