Ikke brug for hospicepladser

Penge kan bruges bedre i hjemmet

Hospice Randers. Foto: Google Street View

Sundhedsministeriet har med kræftplan tre afsat over 90 millioner kroner til 42 nye hospicepladser i Danmark.

Men flere af dem er der slet ikke behov for, lyder det nu fra hospicelederne selv, og i Region Midtjylland er det ligefrem spild af penge, lyder det. Det fortæller DR Østjylland.

I løbet af de næste to år opretter Region Midtjylland ni nye hospicepladser til en værdi af 20 millioner kroner. Men de nuværende hospiceledere ryster på hovedet. De mener, at det er spild af penge, for der er slet ikke behov for flere hospicepladser.

I dag er der 50 hospicepladser fordelt på fire forskellige hospicer i Region Midtjylland. Og det antal passer med behovet, mener Birte Markfoged, der er hospiceleder og formand for det palliative råd i Region Midtjylland.

Ønsker at slutte livet derhjemme
En Ph.d. fra Aarhus Universitet viser, at op mod 70 procent af døende kræftpatienter ønsker at slutte livet derhjemme. Derfor mener hospicelederne i Region Midtjylland, at pengene kan bruges bedre på lindring og pleje i hjemmene, også kaldet den palliative indsats.

- Det er klart, at der er behov for at optimere indsatsen ude i hjemmene og ude i kommunerne, siger hospiceleder og formand for det palliative råd i Region Midtjylland, Birte Markfoged til DR Østjylland.

En rundringning DR Østjylland har foretaget viser, at flere af landets hospiceledere bakker op, og det glæder lederen af det palliative team i Aarhus, Bodil Jespersen.

- Der er virkelig brug for, at det område bliver styrket, for der kan vi se, det halter mange steder. De får ikke de besøg af hjemmesygeplejersken, som de har brug for, siger Bodil Jespersen til DR Østjylland.

Men sundhedsdirektøren i Region Midtjylland, Ole Thomsen, fastholder, at der er behov for flere hospicepladser.

- Nogle patienter har meget stor glæde af at komme på hospice, for eksempel dem hvor det sociale netværk er dårligt, og hvor familien ikke er tæt på til at støtte. Og der er patienter, der bliver afvist og ikke når at komme på hospice, fordi der ikke er plads til dem, siger Ole Thomsen til DR Østjylland.

Han er dog villig til at se på, om der er behov for alle de ni ekstra hospicepladser, der er lagt op til i Region Midtjylland.