Husejere trues med politi

Manglende ombygning af afløb ødelægger stor miljøindsats

Regnvand skal skilles fra kloakvand i Skanderborg

Skanderborg kommune har mistet tålmodigheden med 100 husejere, der endnu ikke har fået etableret den krævede adskillelse af kloak- og regnvand. Nogle sager har verseret i 10 år, og i de tilfælde kan ejerne imødese en politianmeldelse.  

Husejernes manglende ombygning betyder, at en miljøinvestering på et to-cifret millionbeløb i Skanderborg kommune foreløbig har været delvist spildt.

De 1.500 private ejendomme har skullet indføre separatkloakering på deres egen grund, enten ved at lave nedsivning af regnvandet eller ved at etablere en ekstra regnvandsledning. Skanderborg Kommune har fra begyndelsen været i dialog med alle berørte grundejere. De allerfleste steder er dialogen gået godt, men op mod 100 grundejere har endnu ikke reageret, og det er et problem ifølge fungerende formand for Miljø- og Planudvalget Anders Christensen.

- Hvis bare en husstand i et kvarter ikke separatkloakerer, ja så risikerer man, at spildevand og regnvand fortsat er blandet sammen, og så er hele indsatsen faktisk spildt i området. Nogle steder oplever vi stadigvæk, på grund af den manglende separatkloakering, at det nye regnvandssystem kun udnyttes delvist, mens spildevandssystemet er overbelastet, når det regner, siger Anders Christensen i en pressemeddelelse. 

- Det gælder eksempelvis i Galten og Sjelle, hvor der under regnskyl udledes urenset spildevand samtidig med, at regnvandsbassinerne kun er halvt fyldte. Separatkloakering er kun effektivt, hvis alle er med til at løfte opgaven. Det er selvfølgelig en udgift, som grundejerne pålægges, men de får også gavn af fordelene. En del af de steder, hvor separatkloakering er lavet, har man eksempelvis haft problemer med oversvømmede kældre og det undgår man ved, at skille regnvandet fra. Det gælder eksempelvis i Dørup og Alken, fortæller Anders Christensen.

Langt de fleste grundejere kan etablere nedsivning af regnvand relativt let til nogle få tusinde kroner. Skal der et større gravearbejde til, er udgiften større. Skanderborg Kommune har i forbindelse med opstarten af projekterne orienteret ejerne skriftligt. Undervejs er frister blevet forlænget langt ud over normal praksis, og der er givet påbud. Nogle få af sagerne er derfor blevet op mod 10 år gamle.