Handicapforældre glade for amtet

Mange stjerner til døgninstitutioner for børn og unge med handicap i Århus Amt.

I en netop afsluttet brugerundersøgelse udtrykker forældre stor tilfredshed med det tilbud, deres børn får på Århus Amts døgninstitutioner. Ud af 60 forældre har 83 % i en samlet vurdering tilkendegivet deres tilfredshed med fem eller fire stjerner på en skala fra et til fem.- Hovedkonklusionen er, at forældrene er tilfredse med vores tilbud. Dét er et flot resultat, som vi kan være stolte af. Naturligvis varierer udsagnene og brugertilfredsheden fra institution til institution, og der vil nu blive lejlighed til at drøfte, hvilke initiativer de enkelte institutioner kan tage for at følge op på undersøgelsen, udtaler Bo Fibiger, formand for Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelse til TV2 / ØSTJYLLAND.

I undersøgelsen har døgninstitutionerne Birkebakken i Brabrand, Fenrishus i Århus, Holberghus i Randers samt Sol & Skov i Resenbro deltaget. Forældrene til børn på disse institutioner fik stillet spørgsmål inden for fem temaer: barnets trivsel, information, kommunikation, forældresamarbejde og fysiske rammer.

 Århus Amts Kvalitetsafdeling har stået for undersøgelsen, og en følgegruppe med repræsentanter fra institutionerne, forældrene og Børn- og Ungeafdelingen har været med til at udarbejde spørgsmålene til forældrene.