Håber på mild vinter

Den udsatte kyst kan ikke beskyttes

Den udsatte kyst på Anholt vil ligge ubeskyttet hen resten af vinteren. Det fortæller DR Østjylland.

Stormen i fredags tog store dele af den vigtige Nordstrandvej, der forbinder havnen og byen på øen. Vejen kan ganske enkelt ikke længere bruges.

Men man kan heller ikke gøre noget her og nu for at beskytte vejen mod flere af de storme, der sandsynligvis kommer i vinterens løb, siger formanden for øens borgerforening, Liselotte Arentz Sørensen.

- Hen over vinteren tror jeg desværre, at vi er nødt til at krydse fingre for, at vi ikke får så ekstreme vejrforhold, som vi havde ved den forrige storm.

Anholtboerne må nu afvente, at projektet med at beskytte kysten og vejen med sand kommer i gang så hurtigt som muligt i det nye år.

- Og så må vi se, hvordan vi får genetableret Nordstandvej, sådan at den igen kan tage over med al den trafik, der skal foregå, siger Liselotte Arentz Sørensen.  Hun er fuld af fortrøstning over, at vejen nok skal komme igen på den ene eller anden måde.

- Man kan jo altid køre grus ud og anlægge vejen igen. Vejen er jo væk, så der er jo ikke så meget at rafle om - den skal genetableres, siger Liselotte Arentz Sørensen, der ikke mener, at det er en løsning at flytte vejen længere ind i landet.  På onsdag mødes folk fra Anholt med medarbejdere fra Norddjurs kommune for at diskutere, hvad der skal ske - også i det lange løb.