Grønt lys for Marselis-tunnel

Aarhus Havn bevilger restbeløb på 350 mio kr.

Aarhus Havn sikrede på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i formiddag den endelige finansiering af Marselistunnelen fra Skanderborgvej til Aarhus Havn. Havnebestyrelsens argument for at være medfinansierende på projektet er, at det vil gøre havnen "langtidsholdbar", hedder det i en pressemeddelelse.

Europa Kommissionen fremsatte i oktober 2011 forslag om at etablere et europæisk "Core Network" bestående af 83 europæiske havne som knudepunkter i netværket. Aarhus Havn og Københavns Havn indgår som de eneste danske havne. Forslaget er i høring og forventes vedtaget i slutningen af 2012.

Det er bl.a. en betingelse fra EU, at alle de prioriterede havne har fuldgod forbindelse til det europæiske motorvejsnet inden 2030. Dette betyder, at adgangsvejen skal have tilstrækkelig transportkapacitet og være miljømæssig forsvarlig.

Med Havnens bidrag er den samlede finansiering nu på plads og EU?s betingelser kan nu opfyldes i god tid - Åhavevej er færdig i 2013 og Marselis Tunnelen vil være færdig i 2020.

Havnebestyrelsesformand, borgmester Jacob Bundsgaard understreger, at både hensyn til havnens konkurrencekraft, investeringsklima og fremtidige udviklingsmuligheder har spillet en stor rolle ved fastlæggelse af bidragets størrelse. 

Aarhus Havn er Danmarks største containerhavn med en markedsandel på 55 % af de containere, der passerer gennem danske havne. Havnen er endvidere landets største foderstofhavn med en markedsandel på 62 %.