Glæden vokser - vægten bremser

Her har de fundet opskriften på trivsel

Foto: Randers Kommune

I Randers Kommune har man siden 2012 kørt projektet "Nu rykker vi", som skal hjælpe overvægtige børn og unge med at tage kampen op mod kiloene.

Målet er ikke nødvendigvis at tabe sig, men i stedet at bremse vægtudviklingen.

Den indgangsvinkel har vist sig at være effektiv. Hele 80 procent af de børn og unge, som i øjeblikket er med i projektet, har fået stoppet deres vægtudvikling.

Det viser en helt ny midtvejsevaluering, hvor børnene har svaret på en række spørgsmål omkring deres vægt og trivsel:

- Børn, der stadig vokser, behøver faktisk ikke nødvendigvis tabe sig. For en del er det nok at holde vægten, mens de vokser i højden, fortæller Rikke Kamstrup Knudsen, som er leder af projektet, og fortsætter:

- I projektet har vi fokus på både fællesskab, trivsel og selvværd udover overvægt. Når man er glad og har det godt med sig selv, har man større overskud til at arbejde med sin overvægt.

Stort set samtlige børn i projektet giver udtryk for, at de "i høj grad" eller "i meget høj grad" har oplevet en forbedring i deres trivsel, siden de valgte at deltage i projektet.

Projektet er et samarbejde mellem sundhedsplejen i Randers Kommune, Randers Ungdomsskole, Børn og Skoleforvaltningen, Kultur og Fritid og Randers Kommunes Sundhedsteam.

"Nu rykker vi" er støttet af satspuljemidler og løber frem til december 2015.