Glæde over billigere færger

Regeringen vil hjælpe øerne

Det skal være billigere for firmaer at transportere gods til og fra de danske øer. Det skal skaffe vækst og arbejdspladser i ø-samfundene.

Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at afsætte 200 millioner kroner i 2015 til nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport.

Hans Jørgen Buur, der er direktør ved Samsø Grønt, håber på, at nedsættelsen bliver en realitet.

- Det vil være med til at fastholde de arbejdspladser, der er på Samsø, og det vil sandsynligvis også kunne give folk mod på at udvide forretningen og på den måde etablere flere arbejdspladser, siger han til DR Østjylland.

Samsø Grønt har i dag dobbelt så høje transportudgifter som konkurrenterne i resten af landet.

Selv om en takstnedsættelse naturligvis vil komme Hans Jørgen Buurs virksomhed til gode, så mener han, at det også er vigtigt for alle borgere i de små øsamfund.

- Det, der betyder noget er, hvor mange totalarbejdspladser, du er i stand til at rumme på en ø som Samsø eller Ærø eller Læsø, siger han.

- Det vigtige er ikke om en enkelt virksomhed med ti ansatte overlever. Det betyder væsentlig mere, hvis vi kan præstere en virksomhed, som igen kan resultere i etableringen af andre firmaer, siger Hans Jørgen Buur.

Også Erhvervs- og turistchef på Samsø, Mette Løkke, håber, at forslaget kommer med i den endelige finanslov.

- Det vil helt klart medvirke til, at vi bliver mere ligestillede med resten af landet, og det vil betyde, at vi kan få den vækst, som vi ellers har svært ved at skabe i både landbrug og turisme, siger hun.

Kilde: DR Østjylland