Giftige alger i Skanderborg-søer

To søer plages af den blågrønne alge. Ingen af søerne er dog populære badesteder.