Folkekirken har skiftet køn

Seks ud af 10 østjyske præster er kvinder. Især i Odder har kvinderne overtaget prædikestolen

Folkekirken i Østjylland har skiftet kønAarhus: Seks ud af 10 præster i de østjyske kirker er kvinder.

Dermed har kvinderne taget førertrøjen i det traditionelle mandefag, og i løbet af få år vil tre ud af fire præster være af hunkøn, skriver Århus Stiftstidende.

- Det bliver et problem. Det er fornuftigt nok, at kvinderne beklæder lidt over halvdelen af embederne. Men folkekirken skal tilstræbe en vis balance i blandt andet mødet med sognebørnene. Den tipper, når trefjerdedele af præsterne er af samme køn, siger biskop Kjeld Holm fra Århus Stift til avisen, der har indsamlet tal for fordelingen af mandlige og kvindelige præster i Østjylland.

Tallene viser, at der er 116 kvindelige præster med 85 mandlige kolleger.Helt nøjagtigt sidder kvinderne i 57,7 procent af præstestillingerne i de ni østjyske pastorater. Men i løbet af få år vil kvindernes andel stige til 75 procent.

- Det er en helt klar tendens, at kvinderne bliver flere og flere i præstefaget. På baggrund af optaget på teologistudiet ses det, at tre ud af fire præster vil blive kvinder. Det er også et spørgsmål om tid, før kvinder bliver pastorer og biskopper. Kvindebølgen skal bare lige nå frem, siger rektor Henning Kjær Thomsen fra Århus Pastoralseminarium, der færdigudklækker præster til den danske folkekirke.

Århus er undtagelsenÅrhus Domprovsti er det eneste sted i Østjylland med flere mandlige end kvindelige præster.

Det største forspring har kvinderne i Odder Pastorat, hvor blot to af de 10 præster er af hankøn.

Kilde: Århus Stiftstidende