Flere på lykkepiller

Får mere antidepressiv end i resten af Danmark

Hvis man bor i Midtjylland eller region Syddanmark og lider af en depression, er der stor sandsynlighed for, at man bliver behandlet med antidepressiv medicin for sin sygdom.

Tal fra Lægemiddelstyrelsen tegner et billede af store regionale forskelle i antallet af personer, som anvender medicinen.  Således er 92 ud af hver 1000 fynboer og 91 ud af hver 1000 midtjyde i behandling med antidepressiv medicin, mens det i hovedstaden kun er 73. Tallene er udtryk for, at der mangler ensretning i behandlingen af patienterne, vurderer Lægeforeningen.

Det skriver SUNDHED - det nye helsemagasin, der udkommer i dag.

- Der bør ikke være regionale forskelle på, hvordan vi behandler folks sygdomme. Og derfor vil vi meget gerne have nogle nationale kliniske retningslinier, så det bliver nogenlunde ens over hele landet. De redskaber, vi har i dag, er ikke noget, som lægerne kan arbejde efter, siger Henrik Dibbern.

Han mener, at forskellene blandt andet skyldes, at der er forskellige traditioner for behandling alt efter, hvilken landsdel man befinder sig i.

- Hvis lægen er uddannet i et lægehus, hvor man er meget positiv over for medicinsk behandling mod depressioner, så vil han eller hun typisk videreføre den tradition. Er lægen derimod oplært et sted, hvor man har set mange bivirkninger, så har man måske en tendens til at forslå en anden behandling, som eksempelvis samtaleterapi. Derfor er det vigtigt at samle de forskellige kulturer og blive enige om et fælles sæt kliniske retningslinier, siger han.

Bør ikke være forskelle
Kim Brøsen, der er professor på Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital med speciale i, hvordan medicin virker, er enig i, at der ikke bør være forskelle i et lille land som Danmark.

Det er ikke sådan, så der er dobbelt så mange deprimerede i region Syddanmark end andre steder i landet. Efter min mening skyldes de store forskelle, at lægerne ikke er skarpe nok til at få stillet den rigtige diagnose eller vælge det rigtige lægemiddel til patienterne. Og det undergraver tilliden til, at det foregår på et videnskabeligt grundlag, siger han.  

Hos Sundhedsstyrelsen afviser man, at de regionale forskelle kan skyldes, at lægerne udskriver medicin på en for løs indikation.

- Vi ved ikke, om der er tale om under- eller overbehandling. Der kan være mange årsager til forskellene, og det er vanskeligt at komme med et enkelt bud. Det kan eksempelvis være, at adgangen til psykiatere er begrænset i et bestemt område af landet. Men vi vil selvfølgelig holde øje med udviklingen, nu vi er blevet gjort opmærksomme på forskellene, siger Anne Mette Dons, chef for tilsyn og patientsikkerhed i Sundhedsstyrelsen til SUNDHED.