Flere misbrugere søger hjælp

Behandlingstilbud når ud til flere 

På bare et år er antallet af randrusianere i behandling for stofmisbrug steget med knap 20 procent, men det skyldes ikke, at der er kommet flere misbrugere, vurderer leder af Rusmiddelcenter Randers Troels Thorndal. 

- Intet tyder på, at der er flere misbrugere. Men vi har i det seneste år været mere opsøgende, end vi tidligere har været. Derudover har der også været en del omtale i medierne om stofmisbrug, og begge dele tror jeg er en medvirkende årsag til, at flere gerne vil i behandling, siger Troels Thorndal, leder af Rusmiddelcenter Randers i en pressemeddelelse.

I alt er der omkring 170 personer i alkoholbehandling og godt 300 i stofmisbrugsbehandling på Rusmiddelcenter Randers. Men Troels Thorndal så gerne tallet vokse endnu mere.

- Vi ved, at langt flere har et misbrug. Bare på stofmisbrugsområdet vil jeg anslå, at mindst dobbelt så mange har brug for behandling, så der er rigtig mange, vi stadig mangler at nå ud til, siger han.

For netop at nå ud til flere har Rusmiddelcenter Randers gennem det seneste stykke tid været synlige på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og skoler, ligesom indgangen til behandlingen er blevet mere direkte. Samtidig er der forskellige steder i gadebilledet reklamer for den gratis behandling.

- Men vi når selvfølgelig ikke ud til alle med misbrug uanset, hvor synlige, vi er. Ofte er det en kollega, ven eller familie, som hjælper en person med at tage første skridt. Derfor er det også meget det, vi opfordrer til, når vi er ude: At man holder øje med dem, man omgås og reagerer, hvis man ser noget er galt", siger Troels Thorndal.

Ud over gruppen med alkoholmisbrug, har langt størstedelen af dem, som er i behandling på rusmiddelcenteret i dag, et misbrug af hash. Derudover er amfetamin og kokain de typiske stoffer, mens en mindre gruppe tager LSD eller andre hallucinerende stoffer.