Flere forbud mod overhalinger

Forbud mod elefant-overhalinger

Fremover skal det være slut med de irriterende elefantoverhalinger, der ofte er til gene i trafikken på motorvejen, fordi en lastbil overhaler i sneglefart. Det oplyser TV2 Nyhederne. 

Et forsøg med at forbyde de såkaldte elefantoverhalinger på motorvejen mellem Skærup og Skanderborg har nu kørt i et år. Erfaringerne har vist, at selvom trafikken ikke bliver afviklet hurtigere, end før forbuddet trådte i kraft, bliver forsøget nu udvidet til fire nye strækninger:

- Forsøget har vist, at forbuddet giver mere tryghed på vejene, og at det tager trykket af trængslen, så af hensyn til andre trafikanter, sikkerheden og fremkommeligheden udvider vi nu forsøget. Af hensyn til transporterhvervet vil forbuddet dog kun gælde i myldretiden," udtaler Socialdemokraternes trafikordfører Rasmus Prehn (S).

Opbakning til forsøget
Samtidig med at forsøget nu bliver udvidet til fire nye strækninger indskrænkes forbuddet til kun at gælde i myldretiden mellem 6-9 og 15-18, hvilket også bliver tilfældet på de fire nye strækninger.

International Transport Danmark (ITD), der er brancheorganisation for landetransport, er på et år gået fra at være modstander af forsøget til nu at bakke op om forbuddet. Det på trods af, at lastbilerne fremover pænt må holde sig i det inderste spor seks timer om dagen på fem motorvejsstrækninger.

- Vi har været i dialog med ministeriet og ministeren, og vi synes egentlig, at den nye ordning er landet meget fornuftigt ved, at man i stedet for et totalforbud mod overhaling, nu kun laver forbud på de tidspunkter, hvor der er meget trafik på motorvejene, siger Jacob Chr. Nielsen, der er administrerende direktør i ITD.