Fik ikke rabat i Højesteret

12 års fængsel for drab på morbror

En østjysk mad slap ikke billigere ved Højesteret for at have dræbt sin morbror i Grenaa. Mandag stadfæstede Højesteret landsrettens dom på 12 års fængsel.

I retten har den 42-årige mand forklaret, at motivet til drabet var morbrorens årelange sexmisbrug af ham. Misbruget begyndte, da drengen var omkring seks år og varede til konfirmationsalderen.

Siden har den nu dømte været i behandling for depression og været plaget af selvmordstanker. I årevis har han desuden tænkt på at slå morbroren ihjel, når minderne om overgrebene plagede ham.

Efter en våd julefrokost for to år siden opsøgte han morbroren i dennes hjem i Grenaa. Men den 69-årige mand var ikke interesseret i at tale med ham, og under en diskussion tog nevøen fat om halsen på ham og klemte til.  Da sagen blev behandlet ved Retten i Randers, mente dommeren, at der var så mange formildende omstændigheder, at straffen blev fastsat til fængsel i 10 år.

Sagen blev anket til Vestre Landsret, der idømte ham den sædvanlige straf for drab på 12 års fængsel - en straf, som Højesteret nu har besluttet, er passende.