Festugen: Det bliver "Stort"

Næste års festuge-tema er lagt fast

Temaet for Aarhus Festuge 2012 bliver "Stort" - i den engelsksprogede udgave "Big". Som en slags uddybelse udstyres temaet med en undertitel: Size matters.
 
Med temaet ønsker Festugen at forholde sig til det tidsfænomen, at gigantisme er svaret på mange udfordringer - uanset om man diskuterer hospitaler, burgere, uddannelsesinstitutioner eller stadionkoncerter.

At stort kan være et godt svar er utvivlsomt, men det er måske værd at undersøge, om det altid er det mest kvalificerede. Vi ønsker med andre ord at undersøge forholdet mellem stor og stort, mellem kvantitet og kvalitet, hedder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Festuge.

Temaet har også et lokalt udgangspunkt, da Aarhus har ambitiøse vækstmål: 75.000 nye indbyggere, 50.000 nye arbejdspladser, 50.000 nye boliger samt 10.000 nye studerende i Aarhus i 2030. Byen skal være om ikke stor, så i hvert fald større. Det giver flere muligheder, og spørgsmålet er, hvordan vi håndterer det store, så det også bliver stort.

I samarbejde med arkitekter, designere og byens politikere konkretiseres tanker og ideer i 1:1 perspektiv, så de forlader det abstrakte og bliver konkrete i byens rum og dermed giver borgerne og byen mulighed for at få syn for sagen for nye tiltag, der kan skabe stor begejstring eller stor debat, hedder det i begrundelsen fra Aarhus Festuge