Får 11 mio. kr. til forskning

Aarhus-forsker studerer indavl hos edderkopper

En forsker ved Aarhus Universitet har fået 11 mio. kr. til at forske i indavl blandt edderkopper. Det betyder, at der nu indledes et fem-årigt forskningsprojekt om emnet

Forskeren er Trine Bilde, som forsker i evolutionær biologi ved Aarhus Universitet. Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har bevilget et såkaldt Starting Grant til den aarhusianske forsker på beløbet.

I tre år har hun arbejdet på forberedelserne til forskningsprojektet. Projektet begynder 1. januar og går ud på at undersøge grupper af edderkopper, som ikke parrer sig med andre edderkopper uden for gruppen. Dermed opstår der en naturlig indavl, som kan udnyttes til at få viden, der blandt andet kan bruges til at forudsige populationers potentiale for tilpasninger i forhold til klimaforandringer.

- Indavl har særligt været undersøgt inden for husdyr, hvor man vil undgå indavl, og i eksperimentelle studier. Nu har vi mulighed for at supplere eksisterende viden med undersøgelser af en dyregruppe, der naturligt er indavlet, og vi kan på den måde prøve at forstå konsekvenser af indavl i naturlige populationer af dyr. Vi vil undersøge hele den genetiske kode for langtidseffekter af indavl, der blandt andet påvirker tilpasningspotentialet og artsdannelser, siger Trine Bilde i en pressemeddelelse.

- Det føles enormt tilfredsstillende, fordi vi kan sætte noget langsigtet i gang, som vi knap havde turdet drømme om. Som regel har man meget kortere horisonter end fem år, så det er meget vigtigt. De fem år giver mulighed for et stort og tungt projekt, så man til sidst føler at man har rykket hele feltet og bidraget med ny viden siger Trine Bilde.

Bevillingen betyder at Trine Bilde kan ansætte fire personer, som skal hjælpe hende i perioden. Sammen med hendes forskningsgruppe skal hun nu rejse rundt i verden og foretage observationer og lave undersøgelser af forskellige grupper af edderkopper. Disse edderkopper har hjemme i Sydafrika, Indien og Mellemøsten, men den nye bevilling giver mulighed for et endnu bredere studie af edderkopperne.

- Vi har også planer om at lave feltarbejde i Sydamerika. Der findes en helt anden slægt af edderkopper, som er sammenlignelig med den slægt af edderkopper, vi arbejder med i Sydafrika, og vi vil gerne sammenligne på tværs af disse to forskellige økosystemer, så vi kan lave et komparativt studie. Meget tyder på at vi finder parallel evolution på tværs af arter og kontinenter, hvilket tillader os at generalisere og drage brede konklusioner, " forklarer Trine Bilde

I første omgang drager gruppen til Madagaskar, for at sammenligne edderkopper fra øen med edderkopper af samme art fra det afrikanske fastland.

Se interview med Trine Bilde her