En plage fra himlen

Jægere har haft travlt med riflerne i år

Foto: Colourbox

Hvert forår klager borgerne over deres høje skrig. Det er rågerne, der er tale om.

Sorte fugle, som ofte bliver forvekslet med krager, og som hvert år er målskive for jægernes rifler.

Det sker, fordi Naturstyrelsen giver jægerne tilladelse til at skyde rågerne i forårssæsonen for at regulere bestanden.

I Horsens Kommune sætter 2014 rekord i forhold til antallet af nedskudte råger. Her er der i år blevet skudt 1315 råger mod bare 960 sidste år.

Det tidligere forår har dog nogle steder gjort det vanskeligt for jægerne at skyde rågerne, fordi træernes blade har skygget for de sorte fugle:

- På grund af det tidlige løvspring har det i år været rigtig svært for jægerne at se rågerederne, som ofte sidder meget højt oppe i trækronerne. Hertil kommer, at mange råger bygger deres reder i grene, som hænger ud over vand. Det gør det særligt vanskeligt for jægerne rent sikkerhedsmæssigt at skyde dem fra den lovbestemte vinkel, siger Liselotte Nielsen fra Natur og Miljø i Horsens Kommune.

Horsens Kommune samarbejder med 25 frivillige jægere, som får lov til at skyde råger på kommunale områder.

Også landmændene klager ofte over rågerne, fordi de hærger deres afgrøder.