El-tog til Aarhus højt prioriteret

Men fortsat brug for diesel-tog i en årrække

En elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Aarhus står højt på Transportminister Henrik Dam Kristensens ønskeliste for trafikinvesteringer de kommende år.

- Der kører jo el-tog overalt i Europa, så det er en hyldevare i modsætning til dieseltog, siger Henrik Dam Kristensen til Dansk Jenrbaneforbunds blad Jernbane Tidende

- Det er mit mål allerede på finansloven for 2012 at få elektrificeringen af strækningen Esbjerg- Lunderskov med, så vi kan få projektet løbet i gang, siger Henrik Dam Kristensen.

Og han håber derefter, at der bliver grønt lys til strækningen Fredericia-Aarhus i takt med, at der etableres nye signalsystemer, men det vil tage "en årrække".

- Derfor vil der i mange år frem fortsat være brug for dieseltog, og derfor er det godt, at Atkins-rapporten peger på, at problemerne med IC4 kan løses ved en effektiv og målrettet indsats fra DSB, siger han til Jernbane Tidende.